2011. április 7., csütörtök

Az "egyenes szél" mozgalma!

A Straight Edge Nagy vonalakban

A Straight Edge a hardcore hoz kötődő becsület kódex és ún. íratlan életmód. A követői nem dohányoznak, nem fogyasztanak sem alkoholt, sem drogokat, és sok esetben vegetáriusok, vagy vegánok. Szem előtt tartják az emberséget( őszinteség, segítség nyújtás, odafigyelés, becsületesség, erkölcsös élet) a környezet védelmet, és az élet tisztelete. Több együttes és rengeteg fiatal kapcsolódik ma már ehhez az igen hasznos mozgalomhoz, amit gyakran szemléltetnek is tetoválással vagy pólóval amin a Straight Edge szimbólumai szerepelnek ( XXX, Drug Free)

“A straight edge a lázadás egy szokatlan formája - lázadás a lázadás szokásos formái ellen”
Beth Lahickey

Jelképes kialakulása:

Washington Dc. -ben a 80-as 90-es években csak az „all age” (minden korosztálynak megengedett) koncertekre mehettek be a 21 éven aluliak, egy feltétellel: a bejáratnál filctollal egy X-et rajzoltak a kézfejükre ezzel

jelezve hogy nem fogyaszthatnak alkoholt. Később ez az X szimbolikusan is jelképévé vált az akkori punk szerveződésnek, egyes fiatalok akik elmúltak 21 évesek a kezükön „hagyták” ezt az X-et hogy ezzel mutassák ki szolidaritásukat a fiatalokkal szemben ( akár példamutatásnak is nevezhetjük) hogy bizony ők sem fogyasztanak alkoholt.

A név kialakulása és a mozgalom konkrét megalakulása:

1981.ben a Minor Threat zenekar énekesének (Hardcore Punk), Ian MacKaye-nek két dalszövege, az 'Out of Step' és a később “névadóvá” váló 'Straight Edge' gyújtötta lángra ezt a konkrét élet érzést és elkötelezettséget a fiatalokban. A dalszövegben az egyenes és tiszta életről van szó '(I) Don't smoke, Don't drink, Don't fuck, At least I can fucking think' ( ne dohányozz, ne igyál, ne csapongj ki), nem véletlenül nem használtam a fuck szót a szó szoros értelmében, hiszen a Straigth Edge-esek nem utasítják el a nemi életet, de nincs egy éjszakás „kalandjuk” a hozzá állásuk szigorúan „értékelvű és érzelmi alapú ”, amit saját döntéseikre alapoznak. (Megj. A straight Edge mai szimbóluma az XXX is az alapelvekre utal)

Mivel a Punk szerveződések addigra már eléggé megbomlottak( az önpusztító életmóddal együtt jár a kimerülés és az elhatárolatlanság) ezért felfigyeltek sokan a Minor Threat zenekar véleményének erős megnyilvánulására és határozott elveikre ( a drogok és az alkohol tagadása, fentebb említettek).

A jelen Straight Edge törekvések,szerveződések:

Manapság a közéletbe a Hardcore együttesekkel került be leginkább, hiszen ők azok akik felvállalják ezt és akikhez leginkább kötődik. Persze a se. Nem követelménye a hardcore zenének tehát: minden sraight edger kötődik a hardcore-hoz valamilyen módon, de nem minden hardcore zenekar és zenehallgató vall se. Elveket. A csak se elveket valló zenészekből álló zenekarok gyakran tüntetik fel a se. Fő motívumát az X-et a nevükben pl: xMaroonx.

Vegetáriánus\vegan edge:

Az eredeti se létformában kezdetben még nem szerepelt a vegetáriánus ( húst mellőző) vagy a vegan (minden állati terméket mellőző), amik manapság már egyre inkább kötődnek a mai se életformát követő emberekhez. Viszont a csavar az egészben hogy ez nem minden esetben vonja maga után az alkohol vagy a dohányzás megtagadását, tehát az összes létező variáció elképzelhető (mit tehetsz\ teszel mit nem.) Ez valószínűleg az élet tisztelete és az állatvédelem miatt épült be a se - be. De mégis a legtöbben követik az alapelveket és beleértve a vegetáriánus életmódot is. A Straight Edge egyik korszakának fő idealizmusa a Hardline volt.

Hardline

Mivel a se egyéni hitvallásokból összeálló ideológia, és nem központilag megalkotott, irányított szervezet, ezért a fentebb említett keveredésekhez hasonlóan eltérő hangsúlyokkal különböző értelmezések is kialakíthatnak önálló csoportosulásokat. Így a hardline etika a ma már hagyományosnak mondható se. értékeket (amit MacKaye fogalmazott meg az Out of Stepben vagy a Straight Edge-ben, plusz vegetarianizmus) szó szerint keményvonalasabban, szigorúbban kezeli, és további elveket is hozzákapcsol. Ilyen elvek lehetnek például az abortusz- és eutanáziaellenesség, vagy akár a harcos környezetvédelem. Olykor úgy gondolták, hogy életmódjuk helyességéről másokat is meg kell győzniük, elsősorban az erőszak eszközeivel. ( Salt Lake City – i események) Bár ettől sokan igyekeztek elzárkózni (többek között Ian MacKayne- is), emiatt jöt létre a

Softline

“kiáltványok”, kiállva a straight edge erőszakmentessége mellett, és elhatárolva a mozgalmat bármilyen tettlegességtől, egyben igazolva, hogy lényegéből következően a se-nek valójában semmi köze nincsen az akár a nevében elkövetett bűncselekményekhez. Bár számos, úgymond különösnek és szokatlannak tűnő kulturális jelenség és szokás kapcsolódik hozzá, a straight edge egyedisége természetesen nem abban áll, hogy elveit akár erőszakos csoportosulások is felhasználhatják. E mozgalom különlegességét annak a kevert és folyamatosan változó etikai rendszernek köszönheti, amely úgy ötvözi az értékelvű és libertariánus felfogásokat, hogy leginkább az erkölcsi imperatívusz törvényének önként vállalt jellegét hangsúlyozza. Az emberi döntés szabadságát biztosabb és hitelesebb erkölcsi támpontnak vélik, mint bármilyen, szokással magyarázott rendszert) a nem önállóan (hanem például vallási alapon, vagy a hagyomány által előírt módon) meghozott döntések (tartalmuktól függetlenül) nem erkölcsi döntések, mert nem az élet értének és méltóságának tisztelete, hanem a tiszteletet megkövetelő parancs vezérli őket.

Nincsenek megjegyzések: