2011. június 4., szombat

"Egy szerződés nem lehet sírbolt" Benito Mussolini

„Mindaddig, amíg Magyarországnak nem szolgáltatnak igazat, a Duna-medence kérdését nem lehet végleg rendezni. A háború igazi megcsonkítottja Magyarország. A nemzetek attól a törekvésüktől vezéreltetve, hogy eleget tegyenek az igazság követelményének, más oldalon még nagyobb igazságtalanságot követtek el. Négy millió magyar él most a magyar határokon túl. Az olasz népnek a magyar nép iránti érzelmeit a magyarok katonai erényének, bátorságának, önfeláldozó szellemének őszinte elismerése jellemzi. Ez az érzelem egyébként kölcsönös és talán már a legközelebbi napok alkalmával mód nyílik arra, hogy az olasz nép ezeket az érzelmeket megkapóbb formában juttassa kifejezésre ország-világ előtt”. 1936. november 3

Mussolini, Horthy, Ciano, Kánya, Darányi - Róma, 1936

Mussolini beszédével kapcsolatban magyar beavatott helyen a következőket mondották: Magyarországon osztatlan örömet keltett a Duce beszéde, különösen annak Magyarországra vonatkozó része. A nyilatkozat konzekvens kifejezője annak az álláspontnak, amit Mussolini a közép-európai kérdésekben már évek óta elfoglalt. Kétségtelen, hogy ennyire határozottan és ennyire a reálpolitikai lehetőségek körében még egyetlen külföldi állam sem szögezte le álláspontját Magyarország jogkövetelése mellett. Mussolini beszéde a békepolitikának célját szolgálja és éppen ezért igen jelentős, hogy a magyar jogos igények kielégítését a gyakorlati békepolitika egyik legfontosabb követelményének tartja.

Győri Nemzeti Hírlap, 1936. november 3.

Nincsenek megjegyzések: